Камара на медиаторите в България

Здравейте, в момента сайта на Камара на медиаторите в България се разработва.

Скоро ще ви представим новият модерен и фукнционален сайт, който ще представя дейността на медиаторите в България и проектите, по които работим.

ЧЛЕНСКИ ВНОС

Определен с решение на ОС на Камара на медиаторите в България от 10.04.2019 г.

ЗА АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ:
– Физически лица- 10 лв на месец, платими еднократно на всеки шест месеца или  година;
– Юридически лица, без оглед на правната им форма- 20. 00 лв. на месец, платими еднократно на всеки шест месеца или година;

ЗА РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ:
– Физически лица- 20. 00 лв. на месец, платими еднократно на всеки шест месеца или година;
– Юридически лица, без оглед на правната им форма- 50. 00 лв. на месец, платими еднократно на всеки шест месеца или година;

Права на РЕДОВНИТЕ членове
Чл. 10 на Устава на Камара на медиаторите в България

Да участват в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание с
право на глас.

Да бъдат избирани лично или техни представители /за юридическите лица/ в органите на управление на сдружението.

Да бъдат информирани за неговата дейност.

Права на АСОЦИИРАНИТЕ членове
Чл. 11 на Устава на Камара на медиаторите в България

Да участват в дейността на сдружението и в
работата на Общото събрание с право на
съвещателен глас.

Да бъдат информирани за неговатадейност.