Камара на медиаторите в България

Здравейте, в момента сайта на Камара на медиаторите в България се разработва.

Скоро ще ви представим новият модерен и фукнционален сайт, който ще представя дейността на медиаторите в България и проектите, по които работим.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВОДекларирам, че съм запознат/а с Устава на сдружението и приемам принципите му. Заявявам, че споделям и приемам безусловно заложените разпоредби на Устава, вътрешните правила на КАМАРА НА МЕДИАТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ и етичния кодекс на медиатора и ще работя за развитието и популяризирането на Камарата.
Ведно с настоящото Заявление за членство, предоставям и следните придружителни документи:

За физически лица:


За юридически лица:

Можете да се откажете да предоставите лична информация. В този случай Камара на медиаторите в България не е в състояние да Ви предостави електронни услуги.
С изпращането на този формуляр, Вие заявявате желанието си за участие в организираното от нас обучение или събитие и се съгласявате с Общите условия и Политиката за поверителност.

Всички полета със * са задължителни